www.wp39.pl - największy serwis o Wojsku Polskim


Nowosci na stronie:

Artykuły dodane w czasie ostatniej aktualizacji.
         Aktualizacja.Polecamy:

Kroniki Wojenne Kagero

Toplisty:Iwan Majski

(1884-1975) - właściwie Jan Liachowiecki, polityk, dyplomata, współpracownik Litwinowa. Urodził się 19 stycznia w Kiryłłowie w guberni nowogrodzkiej, jako syn lekarza wojskowego.

Sowiecki ambasador w Londynie od 1932 r. do 1943 r. działał aktywnie na rzecz pozyskania dla swojego kraju jak największej pomocy wojennej oraz jak najszybszego otwarcia drugiego frontu. Odwołany do Moskwy, objął stanowisko zastępcy ludowego komisarza spraw zagranicznych i w tym charakterze uczestniczył w konferencjach w Jałcie i Poczdamie. W latach 1945-75 profesor historii, od 1946 r. członek Akademii Nauk ZSRS. 19 lutego 1953 r. aresztowany, podczas przesłuchań przyznał się, iż jest szpiegiem angielskim, zwerbowanym przez Winstona Churchilla. Skazany na 6 lat więzienia, w 1955 r. ułaskawiony.

Zmarł 3 września 1975 r. w Moskwie.

Przygotował: Lütjens
Wstecz

2001-2006 by Key, DomanW, Fallen Angel, Lütjens, Fuehrer, Arek i M@tis. Wszelkie prawa zastrzeżone.